Aanmelden

Over ons

Het Cultuurfestival Bommelerwaard wordt georganiseerd door Stichting Kunstmin, RSIN-nummer 008708046.

Contact

De organisatie is te bereiken via info@cultuurfestivalbommelerwaard.nl.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Kunstmin bestaat uit:

Arnoud Ringelberg – Voorzitter
Hans de Wit – Vice voorzitter
Vincent Strik – Penningmeester
Miranda Koorn – Secretaris
Hille Pijlman – Algemeen bestuurslid
Isaac Puijker – Algemeen bestuurslid

Alle bestuurders werken vrijwillig en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Artistiek coördinator

Mees Heijman is aangetrokken als artistiek coördinator voor cultuurfestival 2025.

Doelstellingen Cultuurfestival Bommelerwaard

Profilering en ambitie
Cultuurfestival Bommelerwaard (CFB) wil landelijk bekend worden als een kwalitatief hoogstaand cultuurevenement binnen de natuurlijke setting die de Bommelerwaard te bieden heeft. Het geboden programma heeft daarbij speciale aandacht voor de inbreng en deelname van jongeren.

Kwaliteit en diversiteit
CFB streeft naar een rijk en divers programma, verzorgd door professionele kunstenaars en artiesten, regionaal talent en lokale initiatieven.

Verbindend, educatief en inspirerend
CFB wil inwoners en bezoekend publiek actief betrekken bij de uitvoering en organisatie door het stimuleren van multidisciplinaire projecten, bevorderen van een educatief programma en het samenwerken met culturele organisaties.

Tijdsduur
CFB vindt plaats in juni 2025 gedurende een periode van ca vier weken en streeft naar een vijfjaarlijkse interval met een identieke ambitie.

Beleidsplan, jaarverslag, -rekening en doelstellingen.