Aanmelden

Meedoen? Dat kan!

Vrijwilligers

Voor vrijwilligerswerk en/of sponsoring kun je per e-mail contact opnemen.

Projectvoorstellen

Ben je artiest en wil je graag een plaats in het programma? Bestaande culturele instellingen tot en met individuele initiatieven kunnen in de komende tijd projectvoorstellen doen. Hier lees je meer over onze toetsingscriteria. Onderaan vind je het aanmeldformulier.

projectvoorstellen / voorwaarden

Behalve op een financieel criterium zullen voorstellen beoordeeld worden op het volgende:

profilering en ambitie

• hoge kwaliteit
• passend in het thema
• landelijke aantrekkingskracht
• laagdrempelig
• profilering van de Bommelerwaard

kwaliteit en diversiteit

• professional èn amateur
• basis in de regio
• gericht op inclusie
• voor een groot publiek

verbinding, educatie en inspiratie

• betrekken van de jeugd
• betrekken van scholen
• relatie amateur/professional
• interregionaal
• inpassing van een reeds bestaand evenement

 

Aanmeldformulier